به گزارش نظام آباد رتبه بندی این زنان همچنین براساس عواملی چون میزان توجه رسانه های عمومی به آنها و نیز اندازه سازمان یا کشوری که تحت رهبری این زنان قرار دارد انجام شده است.

ازچهره سرشناس این فهرست می توان به «ملکه رانیا» همسر ملک عبدالله پادشاه اردن اشاره کرد که در رتبه ۷۶ قرار گرفته است . این زن از جمله پرنفوذترین زنان خاورمیانه به شمار می رود و حدود ۶۰۰ هزار هوادار در توئیتر دارد.

متن کامل خبر در ادامه مطلب